807354389340702

Halogeenlampen op 12V vervangen door LED (niet dimmen)

Als je halogeenlampen op 12V wilt vervangen door LED, is het belangrijk dat je rekening houdt met het type transfo dat gebruikt is. Het scenario is namelijk anders naargelang er gewikkelde of elektronische transformators geïnstalleerd zijn.

Gewikkelde transfo

Indien je bestaande lampen op 12V werken en er gewikkelde transfo’s geïnstalleerd zijn, kan je je bestaande halogeenlampen gewoon één op één vervangen door LED-lampen.

Elektronische transfo

Mogelijke LED-voedingen
Meanwell Power supply 12VDC MW LPV2012

Meanwell Power Supply 12VDC MW LP V2012

Meanwell Power supply 12VDC MW LPV6012

Meanwell Power Supply 12VDC MW LPV6012

Wanneer je lampen op 12V werken en er elektronische transfo’s geïnstalleerd zijn, is het aangeraden om de bestaande transfo's te vervangen door LED-voedingen. Daarna kan je je bestaande lampen pas vervangen door LED-lampen. Twee mogelijke LED-voedingen voor deze situatie vind je in de tabel aan de rechter zijkant.

Je vervangt elektronische transfo's best door LED-voedingen omdat elektronische transfo's continu een minimum belasting nodig hebben. Bovendien is niet elke LED-lamp compatibel met elektronische transfo's.

De reden hiervoor is dat elektronische transfo’s constant een minimum belasting nodig hebben. Daarbovenop is niet elke LED-lamp geschikt om met elektronische transfo’s te werken. Het is daarom aangeraden om in de plaats daarvan met LED-voedingen te werken.

Hieronder vind je een overzicht van de LED-lampen die je in dit geval kan gebruiken. Voor meer informatie over de andere situaties kan je terecht op onze helppagina 'Halogeen vervangen door LED'.

Geschikte LED-lampen

© 2000 - 2018(Elektriciteit Paul de Meutter CV)

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot dmlights of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van dmlights database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dmlights. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.