807354389340702

Waterschade aan grondspots door opkomend grondwater

GrondspotBuitenverlichting heeft te kampen met koude, regen, wind, maar ook met grondwater dat soms naar boven komt. Vooral voor grondspots kan dit grondwater een bedreiging vormen.

Het grondwaterniveau varieert van gebied tot gebied, en wijzigt doorheen het jaar. Toch zorg je best steeds voor een waterdichte aansluiting van je grondspots.

Wat is grondwater?

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond bevindt. Het water bevindt zich in de poriën tussen de vaste bodemdeeltjes zoals zand, veen en klei.

Grondwaterspiegel

Vanaf een bepaalde diepte is de bodem verzadigd met water. Dit niveau wordt de grondwaterspiegel genoemd. Het water dat zich boven de grondwaterspiegel bevindt, wordt eigenlijk bodemvocht of bodemwater genoemd.

Hoofdzakelijk neerslag

Grondwater is voornamelijk afkomstig van neerslag. Nadat het water op het oppervlak terechtkomt, infiltreert het de bodem. Wanneer dit water vervolgens verder naar beneden stroomt en zich bij het grondwater voegt, spreken we van percolatie.

Stroming door drukverschillen

Grondwater stroomt niet altijd van hoog naar laag. De stroming wordt veroorzaakt door verschillen in druk. In sommige gevallen stroomt het grondwater door de capillaire werking omhoog. Het is dan dat ze een bedreiging kunnen vormen voor je grondspots.

Waterschade aan grondspots door capillaire opstijging

Wanneer het grondwaterniveau hoog genoeg staat om de aftakdozen van je grondspots onder water te zetten, bestaat de kans dat er water via de kabel de grondspot wordt binnengezogen. Dit gebeurt onder invloed van ‘capillaire opstijging’ of ‘capillaire nalevering’. Door je aftakdozen op te gieten met hars, kan je dit vermijden.

Wat is capillaire opstijging?

Wanneer het grondwater opwaarts stroomt in de poriën van de bodem spreken we van capillaire opstijging. Dit ontstaat door co- en adhesie van en tussen het water en de poriën.

Vergelijkbaar met gedrag van water in buisjes

Capillaire opstijgingJe kan capillaire opstijging best illustreren in de vorm van verschillende buizen, welke de poriën voorstellen. De afbeelding hiernaast toont hoe capillaire opstijging ontstaat.

Buis 1:

Bij de eerste, grootste buis zie je dat het water tegen de randen omhoog kruipt. Dit komt door de aantrekkingskracht tussen het water en de rand (adhesie). Het ontstaan van de holle randen van het water wordt welving genoemd.

Buis 2:

De tweede buis is smaller waardoor de snijpunten van de welvingen met de waterspiegel erg dicht bij elkaar staan. Het wateroppervlak vertoont nu een kuiltje.

Buis 3:

De derde buis ten slotte is nog smaller waardoor er capillaire opstijging ontstaat. Dezelfde kracht, namelijk de adhesie, die de welvingen deed ontstaan, zorgt er voor dat het water omhoog gezogen wordt. De adhesie tussen de buis en het water is in dit geval groter dan de cohesie tussen de moleculen van het water.

Water via kabel naar grondspot

Hoe fijner de buisjes, hoe hoger het water kan stijgen. Een elektriciteitskabel, welke slechts een minuscule opening kan bevatten, is dus ideaal voor capillaire opstijging. Door de capillaire opstijging is het bijgevolg mogelijk dat er vanuit de aftakdoos water via de kabel de grondspot wordt binnengezogen.

Voorkomen door aftakdoos met giethars

Om dit te voorkomen dien je je aftakdoos op te gieten met hars. Zo kan er geen water aan je verbinding en kan er ook geen water richting je grondspot stromen. Verder dien je onder je grondspots een grindlaag van ongeveer 30 cm te voorzien. Grind heeft grotere poriën dan gewoon zand en laat daardoor makkelijker water door. Bovendien belet het dankzij de grotere openingen het opkomen van grondwater via capillaire opstijging.

Hoe dit precies in zijn werk gaat en waar je verder nog op moet letten, lees je op onze helppagina over grondspots buiten plaatsen.

© 2000 - 2018(Elektriciteit Paul de Meutter CV)

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot dmlights of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van dmlights database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dmlights. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.